Aquaterma, usługi serwis, Adam Sokołowski
Witamy na stronie www.aquaterma.pl

www.aquaterma.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 - 2014 - Nowa Sól

DRENAŻ ODWADNIAJĄCY I
ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z RYNIEN

O zastosowaniu drenażu budynku najlepiej pomyśleć przed rozpoczęciem budowy. Układanie go na etapie wykonywania fundamentów jest o wiele prostsze i tańsze niż instalowanie go, gdy dom już istnieje. Drenaż będzie konieczny, gdy planujemy budowę domu podpiwniczonego i występują następujące warunki:

rura_drenarska
rura_drenarska_w_otulinie

- wysoki poziom wód gruntowych
- usytuowanie budynku na zboczu lub w pobliżu krawędzi skarpy (woda spływająca zboczem będzie się zatrzymywać na ścianach fundamentowych i zawilgacać je)
- grunty słabo przepuszczalne takie jak gliny, piaski gliniaste (wody opadowe będą przesączać się przez warstwy naruszone w czasie wykonywania wykopu, w pobliże ścian fundamentowych budynku)

Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto wykonać drenaż nawet gdy zamierzamy budować dom bez piwnicy – woda działa destruktywnie na fundamenty a izolacja przeciwwilgociowa może okazać się nieskuteczna. Ponadto drenaż stosujemy zawsze, gdy w istniejącym budynku zaobserwujemy wilgoć w piwnicach.

ELEMENTY SKŁADOWE DRENAŻU

RURY DRENARSKIE

Ich zadaniem jest przyjęcie wody zgromadzonej w gruncie. W drenażu budynku układa się je na poziomie ławy fundamentowej ze spadkiem 0,5 % w kierunku odbiornika wody.

STUDNIE KONTROLNE

Są usytuowane w miejscach gdzie rury drenarskie zmieniają kierunek. Umożliwiają okresowe czyszczenie drenażu. W osadniku, w który są wyposażone, osadza się piasek niesiony przez przepływającą rurami drenarskimi wodę.

studnie_drenarskie

OBSYPKA FILTRACYJNA

Rury drenarskie muszą być na całej długości otoczone 20-centymetrową obsypką filtracyjną np. z płukanego grubego żwiru, płukanego tłucznia ceglanego frakcji 8-16 mm, żużlu granulowanego lub keramzytu. Obsypka filtracyjna ułatwia przenikanie wody gruntowej do rur drenarskich, jednocześnie zapobiegając zatykaniu się otworów w rurach drenarskich gruntem rodzimym, np. przy występowaniu gruntów gliniastych lub pylastych, zaleca się zastosowanie rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego lub z filtrem z geowłókniny. Innym rozwiązaniem jest ułożenie geowłókniny wokół obsypki filtracyjnej, tak aby oddzielić ją od gruntu rodzimego. Geowłóknina jest materiałem przepuszczającym wodę i jednocześnie zatrzymującym cząstki gruntu.

żwir
żwir
żwir_drenaż
szkic_drenaż_zewnętrzny

SZKIC SYTUACYJNY DRENAŻU ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

1 - STUDNIA DRENARSKA KONTROLNA 100/100 KĄT 90o

2 - RURA DRENARSKA ŚREDNICA 100MM

3 - STUDNIA DRENARSKA KONTROLNA 100/100/100

4 - RURA KANALIZACYJNA ŚREDNICA 110MM


Przydomowy ogród potrzebuje wody, aby żyć, ale nadmiar deszczówki mu nie służy. Trawa i rośliny dookoła domu rosną i wyglądają lepiej, gdy ich korzenie nie są narażone na gnicie, a więc gdy nadmiar wody deszczowej odprowadzany jest przez drenaż z piachu i żwiru.

drenaż_powierzchniowy_opaskowy
drenaż_powierzchniowy_opaskowy

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z RYNIEN

odprowadzenie_wody_deszczowej

Wodę opadową z dachu można odprowadzać  :
do studni chłonnej na działce pod warunkiem wystepowania warstw przepuszczalnych. Taka studnia umożliwia odprowadzenie deszczówki w głąb gruntu.
- do kanalizacji zbiorczej, lecz tylko wówczas, gdy jest użytkowana jako ogólnospławna (czyli odbiera też wody z opadów burzowych), a nie wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze. Na takie odprowadzanie wód deszczowych trzeba uzyskać zgodę przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
- do rowu melioracyjnego - za zgodą lokalnych władz (wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę wodną).

Woda deszczowa może być też gromadzona w zbiorniku, a następnie używana do różnych celów - na przykład do nawadniania ogrodu, w tym przypadku konieczny jest montaz systemu filtrów, pomp i zabezpieczeń przed brakiem wody opadowej.

zabezpieczenie drenażu
zabezpieczenie drenażu
zabezpieczenie drenażu

Przykład dodatkowego zabiezpieczenia geowłókniną opaski drenarskiej przed przemieszaniem sie obsypki z gruntem

aaaaaaaaaaaaiii